Kategoriler
Blog

Ankara Şirket Ticaret Avukatı 2023

Ankara Şirket Ticaret Avukatı 2023

Şirket Avukatının Görevleri – Şirket Danışmanı

Şirket avukatları şirketlere hukuki danışmanlık hizmeti veren kişilerdir. Ticaret kanunu anonim şirketlere sermaye miktarlarına göre avukat bulundurma zorunluluğu getiriyor. Şirket avukatının görevleri şirketin kuruluşundan hizmetlerini devam ettirdiği süre ve işlemleri için birçok alanda hukuki danışmanlık yapma olarak tanımlanabilmektedir.

İstanbul Ticaret Avukatı olarak e-ticaretten doğan davalar, her türlü ticari davanın açılması ve dava sürecinin takip edilerek neticelendirilmesi, şirket alacakların dava ve icra ile takip edilmesi, şirket yönetim kurulu kararlarının tanzimi ve değerlendirilmesi, haksız rekabet davalarının açılması ve takibi, şirkete tescilli her türlü marka, patent ve faydalı modeller ile ilgili davaların açılması ve takibi, gümrük-ithalat-ihracattan doğan davalar, haksız rekabet davaları, Kıymetli evrak hukuku olmak üzere ticaret ve şirketler hukuku alanına giren her türlü davada müvekkillerimize en iyi şekilde avukatlık hizmeti vermekteyiz.

Ankara Şirket Ticaret Avukatı 2023

Şirket Avukatı Nasıl Seçilir?

Şirketler hukukun birçok alanına giren konularda faaliyet yürütür. Misal, diğer gerçek veya tüzel kişilerle ticari ilişkiler yürütür, işçi çalıştırdığı için iş ilişkisi doğar, sözleşme veya çek ve senet düzenler, şirketin kendi iç işleyişine yönelik işlemler yapar ve vergi yükümlüsü olur. İşte tüm bunlar icra ve iflas hukuku, iş hukuku, kambiyo hukuku, borçlar hukuku, vergi hukuku ve şirketler hukukunu ilgilendirir.

Şirketler bu geniş hukuki alanlarda faaliyet yürüttüğünden dolayı profesyonel bir avukat veya birçok alanda hizmet verebilen bir hukuk bürosuyla çalışmalıdır.

Şirket Avukatı
Şirket Avukatı Ne İş Yapar?

Şirket avukatı hukuki danışmanlık yapar. En temel misyon ve görevi budur. Finans araçlarından personel çalıştırmaya, ürün alımından satış sonrası hizmetlere kadar kısacası ticaretteki tüm unsurları kapsayan bir iş tanımı vardır.

Firmanın kuruluşundan itibaren tasfiyesine kadar tüm hukuki prosedürleri takip eder ve yol gösterir.
Firmanın ana para artırma ve azaltma işlemlerini yapar.
Firmanın gerekseme duyduğu tüm hukuki bilgiyi verir.
Şirket tarafınca hazırlanan sözleşmeleri inceler; karşı tarafın hazırladığı sözleşmeleri denetim eder.
Şirket adına tüm icra takiplerini yürütür.
Şirket ile ilgili tüm vergi uyuşmazlıklarına karşı gerekli hukuki işlemleri yapar.
Şirket adına dava açar ve şirkete karşı açılmış olan davaların takibini yapar.
Şirket ile işçi arasındaki iş hukuku kaynaklı ihtilaflarda işçi ve işverenin haklarını korur.
Şirketlere gönderilen ihtarname/ihbarnamelere gerekli cevapları verir.

Şirket tüzel kişiliği durağan olmayan bir yapıya sahip olduğundan ötürü şirket avukatınızın tüm hukuki işlemlerinizi titizlikle takip etmesi ve bu bağlamda gerekli çalışma disiplinini sağlaması gerekmektedir.

İstanbul şirket avukatı şirketiniz adına halledilmesi gereken tüm işlemleri eksiksiz olarak yerine getirecek ve tüm süreçlerin takipçisi olacaktır. Şirketlerin bu hareketli yapısının gereği olarak şirket avukatınızla aktif şekilde iletişim kurmanız büyük önem arz etmektedir.

İstanbul şirket avukatları temsil ettikleri şirkete ait yönetilen tüm prosedürler hakkında sizleri ayrıntılı şekilde haberdar edecek ve taleplerinize karşılık verecektir.

Anonim Şirketlerde Avukat Bulundurma Zorunluluğu

Esas sermayesi 250.000 TL veya üzeri olan anonim şirketler için sözleşmeli avukat bulundurma zorunluluğu öngörmektedir. Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi uyarınca 1136 sayılı Avukatlık Kanunu’nun 35. maddesi gereği zorunlu sözleşmeli avukatlara ödenecek asgari ücret aylık 8.300 TL‘den aşağı olamayacaktır. Anonim şirketlerde avukatlık ücreti ise her yıl resmi gazetede ilan edilmektedir.

TİCARET VE ŞİRKET AVUKATI DANIŞMANLIK HİZMETİ

İstanbul Şirket Avukatı olarak, yurt dışı ve yurt içi alacak takibi, şirket yönetimi, tüketicin korunması, iş sözleşmelerinin hazırlanması, işçi ile şirket arasındaki ihtilafların çözümü gibi konularda müvekkillerimize en iyi şekilde hizmet vermekteyiz.

Ankara Şirket Ticaret Avukatı 2023