Kategoriler
Blog

İstanbul Bağcılar Şirket Avukatı Ücreti Ne Kadar?

İstanbul Bağcılar Şirket Avukatı Ücreti Ne Kadar?

Şirketlerde sözleşmeli olarak Avukat bulundurma zorunluluğu, Türk Ticaret Kanununun 272 nci maddesinde ön görülen esas sermaye miktarının beş katı (250.000 TL) veya daha fazla esas sermayesi bulunan Anonim Şirketler ile üye sayısı yüz (100) veya daha fazla olan Yapı Kooperatifleri sözleşmeli bir avukat bulundurmak zorundadır.

1136 sayılı Avukatlık Kanunu’nun 35/3.maddesine göre; Türk Ticaret Kanunu’nda öngörülen esas sermaye miktarının beş katı veya daha fazla esas sermayesi bulunan (yani kuruluş esas sermayesi 250 bin TL ve üzeri olan )anonim şirketler sözleşmeli bir avukat bulundurmak zorundadır.

Esas sermaye miktarı 250 bin TL’nin altında kalan anonim şirketler için ise sözleşmeli avukat bulundurma zorunluluğu yoktur.

Anılan zorunluluk, kuruluş esas sermayesi 250.000 TL ve üzeri olan anonim şirketlerde, şirketin tüzel kişilik kazanması ile birlikte; kuruluş esas sermayesi 250.000 TL’nin altında olmakla birlikte sermaye artırımı sonrasında esas sermaye miktarı 250.000 TL ve üzerine çıkan anonim şirketlerde ise, sermaye artırımına ilişkin genel kurulunun ticaret siciline tescil ettirildiği anda doğar.

Yükümlülüğü Olmasına Rağmen Avukat Bulundurmayan Anonim Şirketler

Avukatlık Kanunu kapsamında belirlenen değerlendirmelere göre, esas sermayesi 250.000 TL ve üzerinde olan anonim şirketler avukat bulundurmadıklarında, belirli yaptırımın uygulanması gerekir.

Bu yaptırım ile ilgili detaylar aşağıdaki gibidir:

Sermayesi 250.000 TL üzerinde olan anonim şirketlerde çalışan ve 16 yaş üzerinde olan işçilerin aldığı asgari ücret esas alınmaktadır.
Hangi tarihte avukatın bulundurulmadığı tespit edildiyse, o tarihteki asgari ücret esas alınır.
Asgari ücretin brüt tutarının cezasının 2 katı, idari para cezası olarak şirkete verilir.
Belirtilen zorunluluk gerçekleştirilmedi ise, yukarıdaki yaptırım anonim şirkete uygulanacaktır. Anonim şirketlerde avukat bulundurma zorunluluğu hesaplama işlemi yukarıdaki kriterler kapsamında gerçekleştirilecektir.

Şirketler Hukuku Avukatlığı alanında uzmanlaşmış kişilerle beraber yürütülmesi ile şirketin hukuki haklarını bilerek ilerleyebilmesi için önemlidir. Bununla birlikte Şirketlerin avukatları hukuki altyapının oluşturulması, şirket kuruluşu, karar verme ve uygulama süreçlerinde hukuki destek sağlanması sürecinde müvekkillerinin yanında olmalı özenle işleyişi takip edilmelidir.

Şirketler avukatlığı ertelenmemeli geciktirmemelidir ne kadar erken destek alırsanız o kadar çok hukuki haklarınızı bilerek gelişmeniz şirket açısından yararlı olacaktır. Peki, Şirketler anlaştığı Avukatlarından neler beklemeliler , hangi belgeleri teslim etmeliler, ücretlendirilmesi nasıl olmalı haklarınızı bilerek doğru avukatlarla çalışmanız sizin yararınıza olacaktır gelin bu hakları ele alalım..

Şirketler Hukuku Avukatlığı nedir kısaca tanımlayacak olursak;

Şirket avukatı denildiği zaman aslında iki farklı şey anlaşılır.

İlk olarak bir şirket bünyesinde çalışan avukatlara şirket avukatı denir.

İkinci olarak bir şirket bünyesinde değil ancak şirketler hukuku alanında faaliyet gösteren avukatlara da şirket avukatı denmektedir. Burada aslında şirketler hukuku avukatı tabiri daha uygun olacaktır.

Esasen Türk hukukunda avukatlar arasında ceza avukatı, boşanma avukatı, şirketler hukuku avukatı gibi ayrımlar söz konusu değildir.
Bu daha çok uygulamada ortaya çıkan ve avukatların kendi arasındaki uzmanlaşma tercihinden kaynaklanır.

Şirketler hukuku çok kapsamlı bir alandır. Şirketin kurulması, faaliyetlerini sürdürmesi, kapanması, devri, tasfiyesi vs. bir çok noktada hukuki ihtiyaç doğabilir. Özellikle vergi, çek – senet gibi kıymetli evraklar, sözleşmelerin hazırlanması ve uygulanması, alacak takibi vs. şirketler için büyük önem taşır.

Türkiye’de genel olarak iki tür şirket bulunur.   

      Bunlar şahıs şirketleri ve sermaye şirketleri. Aslında bunlar şirket türleri arasındaki temel kategorilerdir.   

 Şirket türleri ise; kollektif, komandit, anonim, limited ve kooperatif olmak üzere 5 tanedir.

Burada bu şirket türlerinin detayına girmeyeceğiz. .Burada önemle belirtmek gerekir ki tüm bu şirket türleri birbirinden ayrı ve detaylı hukuki arka plana sahiptir. Her birisinde yapılacak olan hukuki işler farklı farklıdır. Bu nedenle şirketler hukuku avukatı yardımı büyük önem taşır.

Şirketlerin Avukatlarından beklentisi neler olmalı, Şirket Avukatı ne iş yapar? 

Şirket avukatı ne iş yapar diye sorulduğu zaman şirket avukatı ile kastedilene bakmak gerekir. Bir şirket bünyesinde çalışan avukatın tek işi o şirketin hukuki işleridir. Ancak şirketler hukuku alanında çalışan serbest avukatlar sadece ilgili şirketin hukuki işleri ile değil hukukun çeşitli alanlarında çalışır ve bir çok şirketin hukuki işlerini yapabilir.

Daha çok şirketler hukuku alanında çalışan avukatlardan bahsetmek gerekirse genel olarak şu işlerin yapıldığını görürüz:

 • Şirket kuruluşu ve tescili
 • Vergisel işlemler
 • Şirketlerin her türlü faaliyeti için sözleşme hazırlanması, bunların güncellenmesi, değiştirilmesi, düzeltilmesi, sona erdirilmesi
 • Şirket birleşme ve devralmaları
 • Şirket organlarının kurulması, toplanması vs. gibi süreçlerin takibi.
 • Şirketlerde hisse devri
 • Şirketlerde sermaye artırımı – azaltımı
 • Şirketlerin davacı veya davalı olarak yer aldıkları davaların takibi
 • Alacak tahsili ve ilgili icra işlemlerinin  takibi
 • Şirketlerin ticari faaliyetlerinde iş hukukuna ilişkin hukuki süreçlerin takibi
 • Şirketlere gelen ihtarname/ihbarnamelere gerekli cevapların verilmesi veya gerekli düzenlemelerin yapılması

Bu saydığımız işler uygulamada bir şirketler hukuku avukatının en sık yaptığı işlerdir. Ancak şirketler hukuku avukatı sadece bunlarla sınırlı kalmaz. Tamamen şirketin hukuki ihtiyaçlarını gözeterek somut duruma göre çalışmasını yapacaktır. Bu bahsettiğimiz işleri genel olarak yapması gereken görevleri olarak kısaca özetledik diyebiliriz.

Şirket Avukatı Ücreti Ne Kadardır?

Şirket avukatı ücreti tamamıyla yukarda bahsettiğimiz somut olaya ve hukuki yardımın kapsamına bağlıdır. Tüm davalarda olduğu gibi Şirket avukatı ücretlendirmesi  genel olarak baroların her sene güncelleyerek yeniden yayınladığı tarifelere göre hareket edilir.

Şirket avukatı ücretine; hukuki yardımın kapsamı, şirketin türü ve hukuki işlerin çeşitliliği vs. bir çok unsur etki edebilir. Bu konuda net bir ücret bilgisi almak için şirketler hukuku avukatları ile irtibata geçmek gerekir.

İstanbul Bağcılar Şirket Avukatı Ücreti Ne Kadar?

Şirketlerde Avukat Bulundurma Zorunluluğu

Tüm şirketlerin avukat bulundurma zorunluluğu yoktur. Genel olarak değinmemiz gerekirse esas sermayesi 250 bin TL ve üzerinde olan anonim şirketler ve üye sayısı 100’ün üzerinde olan yapı kooperatifleri avukat bulundurma yükümlülüğü altındadır.

Esasen bu şirketlerin avukat bulundurma zorunluluğundan bahsediyor olsak da bu bir avukatla sözleşme yapma zorunluluğudur. Yani bir şirket avukatı ile sözleşme ilişkisi içerisinde hukuki yardım almak zorunludur.

Bu yükümlülüğe uyulmazsa ciddi miktarda yaptırım uygulanır!!


İstanbul Bağcılar Şirket Avukatı Ücreti Ne Kadar?

Şirketlerin Hukuki İşlerinde Dikkat Edilmesi Gerekenler

Yukarıda genel olarak şirket avukatı nedir, ne iş yapar, şirketlere hukuki açıdan ne gibi destekler sağlar bunlardan bahsettik. Görüleceği üzere şirketler hukuku avukatı şirketler için oldukça ihtiyaç duyulan bir meseledir. Şirketler Hukuku alanında uzmanlaşmış avukatlarımızla her Şirketlerin hukuki işleri kesinlikle göz ardı edilmemeli ve ertelenmemelidir.

İkinci plana atılan hukuki işler kısa vadede belki sorun çıkarmasa da orta ve uzun vadede şirkete ciddi zarar verecektir. Bu nedenle şirket hukuk danışmanlığı yahut vekalet ilişkisi içerisinde şirketler hukuku avukatı yardımı muhakkak alınmalıdır.

 Sözleşmeli Avukat İÇİN BİZE ULAŞIN

İstanbul’da çalışmalarına devam eden Asal Hukuk Bürosu  Sözleşmeli Avukatı olarak Türkiye’nin her yerinde müvekkillerine avukatlık ve hukuki danışma hizmeti vermektedir.

Bu konuda hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmetlerimiz hakkında bilgi almak için iletişim sayfamızda bulunan, 0212 909 21 61 numaralı telefondan veya whatsapp  uygulaması üzerinden bizimle temasa geçebilirsiniz.

Ayrıca asalhukukdanismanlik@gmail.com adreslerinden bilgi alabilir, Avukata Sor sayfamıza soru ve sorunlarınızı yazabilir ve bilgi formlarımız üzerinden görüş isteyebilirsiniz.

İstanbul Bağcılar Şirket Avukatı Ücreti Ne Kadar?